top of page
Patient on Scale

שאלון התאמה לעבודה עם איתי אהרונסון - דיאטן קליני ותזונאי ספורט

עקביות, נחישות, תזונה נכונה ומתאימה אישית, שליטה עצמית ופעילות גופנית מותאמת הם מהגורמים החשובים ביותר להצלחת תוכנית תזונה.
בשאלון זה ננסה להבין האם העבודה עם איתי נכונה עבורך.

מה מטרת הפנייה
גבר / אישה
העבודה עם איתי דורשת עבודה, אין פתרונות קסם. עד כמה באת לעבוד
אני רוצה פתרון קסםאני מיואש.ת אין לי כבר כוחמתלבט.ת אם באמת בא לי לעבודמאמין.ה שאצליחבאתי לתת בראש

תודה על התשובות, איתי או צוות הקליניקה יתקשרו בקרוב

טלפון - 

052-5872244

דוא"ל - 

החרושת 32, רעננה.
בית אופק.
קומה 2, חדר 207.

bottom of page